Escort ZR4

  • 2 raidītāji priekšā, 1 aizmugurē
  • Slāpē lielāko daļu lāzerradaru
  • Palielina lāzerradaru uztveršanas distanci

Iesaki:
Escort ZR4
645.00 EUR
Ieteicamā tirgus cena:
645.00 EUR