tradein
gids

Escort X50 Euro

2012-02-28 16:56:59

Papildinājums: Uzmanību, šis ir vienīgais radardetektors kuram varam garantēt 100% jauno „Iskra 1D” radaru uztveršanu. Citi detektori var nereaģēt uz jaunajiem radariem. Skatīt video lapas apakšdaļā.

Escort Passport 8500 X50 EURO ir 2009.gada jaunums. Šis modelis tapis pēc Ronin tehniskās specifikācijas, un ir speciāli pielāgots izmantošanai Baltijā, Eiropā Krievijā. Uzlaboti tehniskie rādītāji. Pilnīgi jauna programmatūra. Jaunais "V-Tuned" radaru uztvērējs nodrošina ekstrēmi tālu uztveršanas distanci uz visiem policijas lietotajiem radariem, t.sk. Stalker, Iskra, Berkut, Genesis, Multanova, Ramet, u.c.. Digitālais signāla procesors (DSP), nelietojamo frekvenču atslēgšana un segmentācija nodrošina maksimālu uztveršanas distanci, ar minimālām viltus trauksmēm. Displejs intensīvā sarkanā krāsā.
Fundamentālās atšķirības no ASV specifikācijas X50:
K frekvences izmainīts reakcijas laiks. Spēja uztvert impulsu signālus, kuru laiks ir mazāks par 300ms. Šis algoritms nodrošina ideālu krievu radaru ISKRA 1D (tiek lietots Latvijā >100 gab. no 2009. gada) un Berkut (tiek lietots Lietuvā, Krievijā u.c), kā arī ievērojamu uztveršanas distances pieaugumu uz mazjaudas fotoradariem, kā piem. Multanova radar C (tiek lietots Latvijā).
KPULS režīms. Darbības algoritms nodrošina K frekvences (24.150Ghz) 60ms (0.06 sec) impulsu uztveršanu. 60ms ir ātrākais impulsu režīms, kādā spējīgs darboties krievu radars ISKRA 1D. Šobrīd X50 Euro ir vienīgais radardetektors, kurš 100% spējigs uztvert un brīdināt lietotāju par 60ms režīma lietošanu.
Ka frekvences segmentācija. Ka Narrow (šaurjoslas) 4 segmenti nodrošina iespēju izmantot tikai nepieciešamos frekvences segmentus, kas ļoti ievērojami palielina uztveršanas distanci un samazina traucējumus līdz minimumam. Latvijā ieslēdzot segmentu nr.3 un nr.4 tiek precīzi uztverti Stalker, Stalker Dual, Genesis Select radari, respektīvi visi radari, kas Latvijā tiek izmantoti Ka frekvencē.
Ku frekvence. Latvijā Ku frekvences diapazons gan netiek izmantota, tuvākais reģions - Ungārija, Maķedonija.
RDR funkcija. Radardetektoru ignorēšana, lai X50 Euro nebūtu viltus nostrādāšanas uz citiem detektoriem.
Laser uztveršana. Uzlabota lidaru uztveršana, kas nodrošina visu Eiropā lietoto lāzeru signālu uztveršanu.
Escort X50 Euro ir vienīgais detektors, kurš pilnvērtīgi spējīgs uztvert 60ms pulsa režīmu pateicoties tam, ka 2008. gada rudenī veidojot X50 Euro specifikāciju pieprasījām iekļaut speciālu „KPULS” (60ms) režīmu. Izrādījās, ka nebijām kļūdījušies. Vēlamies pieminēt, ka pašreizējā situācijā, ja vēlaties detektoru, vēlams, lai tas būtu aprīkots ar 60ms uztveršanas režīmu.
Escort X50 Euro uztveršanas distances ziņā ir vienlīdzīgs, iespējams pat tālāks par Valentine One tikai papildus tam ir „Ka” diapazona segmentācija (4. daļās) un „K” diapazona Pulse režīms.

Vēlamies vērst Jūsu uzmanību uz iezīmēm pēc kurām varat atšķirt vai detektors ir ASV vai Eiro versijas.

1. Uz kastes ir košu krāsu uzlīme ar uzrakstu „Tuned Exclusively For The European Union”

  1. Ieslēdzot iekārtu starta testa sekvencē ir jābūt šādam uzrakstam aiz „8500 X50” -> „EURO  Neliels ieskats X50 Euro specifikācijā.
Piedāvājam noskatīties video kurā var redzēt kuri detektori reaģē un kuri nereaģē uz jaunajiem radariem.

Vairāk video meklējiet EscortradarLV YouTube.com kanālā www.youtube.com @ EscortradarLV

Iesaki: